Головна
Консультація
Як це працює
Послуги, ціни
Оплата
Корисне
Наші відповіді
Статті
Відгуки
 
 

ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ


      30.04.2015

Що таке батьківські права? Які права батька? Які права матері?

      Ймовірно всі чули, що існують якісь «батьківські права», однак мало хто знає що ж ховається за цим поняттям і що в себе включають права батька і права матері. Про це можна прочитати в нашій статті про права батьків.
      У даній же публікації мова піде про підстави, порядок та наслідки позбавлення батьків прав щодо дитини. Слід розуміти, що розглянутий правовий інститут регулює крайній захід втручання держави у справи сім'ї, який може застосовуватися лише тоді, коли іншим способом захистити права дитини не представляється можливим.
      Нажаль, випадки позбавлення батьківських прав в Україні не рідкісні: згідно з статистикою Державної судової адміністрації України в 2014 році судами першої інстанції було задоволено 8429 позовів про позбавлення батьківських прав.

За що можуть позбавити батьківських прав?

      Підстави позбавлення батьківських прав визначені законом. Батьки (мати чи батько) можуть бути позбавлені батьківських прав якщо вони:
      1) без поважної причини не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я і протягом 6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
      2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини (тобто, свідомо та умисно не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, не спілкуються з дитиною в необхідному обсязі, не створюють умов для отримання нею освіти тощо);
      3) жорстоко поводяться з дитиною (застосовують фізичне або психічне насильство, недопустимі методи виховання, принижують людську гідність дитини тощо);
      4) є хронічними алкоголіками або наркоманами (ці факти мають бути підтверджені відповідними медичними висновками);
      5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини (наприклад, залучають її до непосильної праці, заняття проституцією чи злочинною діяльністю), примушують її до жебракування та бродяжництва;
      6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.
      Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав лише щодо дитини, тобто щодо особи, яка не досягла вісімнадцяти років.

Хто приймає рішення про позбавлення батьківських прав батька чи матері і в якому порядку?

      Рішення про позбавлення батьківських прав приймається судом за результатами розгляду відповідної позовної заяви.
      Справи про позбавлення батьківських прав батька чи матері за загальним правилом розглядає місцевий суд за місцем реєстрації проживання того з батьків, якого хочуть позбавити прав.
      При розгляді судом таких питань є обов'язковою участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо обставин справи. При цьому, такий висновок не є обов’язковим для суду і він може не погодитися з ним, якщо вважатиме, що він є недостатньо обґрунтованим чи суперечить інтересам дитини.

Хто може звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав?

      З позовом про позбавлення батьківських прав до суду має право звернутися:
      - один з батьків;
      - опікун чи піклувальник;
      - особа, в сім'ї якої проживає дитина;
      - заклад, в якому перебуває дитина (наприклад, лікарня, школа або інший навчальний чи дитячий заклад);
      - орган опіки та піклування;
      - прокурор;
      - сама дитина, якщо вона досягла чотирнадцяти років.
      Будь-які інші особи не мають права порушувати перед судом питання про позбавлення батьківських прав.

Які наслідки позбавлення батьківських прав батька чи матері?

      Мати чи батько, яких було позбавлено батьківських прав, втрачають свої права щодо дитини, які за загальним правилом належать їм як батькам за фактом спорідненості з нею, а саме:
      1) втрачають особисті немайнові права щодо дитини (наприклад, право вирішувати питання виховання дитини та навіть вільно спілкуватися з нею, право давати дозвіл на зміну дитиною свого прізвища чи імені, право визначати місце проживання дитини та дозволяти чи забороняти її виїзд закордон тощо), а також звільняються від обов'язків щодо її виховання;
      2) перестають бути законним представником дитини (не можуть як раніше представляти без окремої довіреності її інтереси в судах чи інших органах і т.п.);
      3) втрачають права на будь-які пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;
      4) не можуть бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником (тобто не зможуть усиновити іншу дитину);
      5) не можуть одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вони могли б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника тощо);
      6) втрачають інші права, засновані на спорідненості з дитиною (наприклад, їх дитина може бути усиновлена без їх згоди, як батьків);
      7) втрачають право на спадкування після дитини (крім випадків, коли їх спадкування передбачене заповітом дитини).
      Слід зауважити, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини. Іншими словами батько, позбавлений батьківських прав, все одно зобов’язаний утримувати свою дитину. Більше того, одночасно з позбавленням батьківських прав суд може вирішити питання про стягнення аліментів на дитину з боку такого батька.

Що буде з дитиною, батьків якої позбавили батьківських прав?

      Питання долі дитини також вирішує суд. Якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому приміщенні вирішується за результатами розгляду справи. При цьому, суд може прийняти рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житла, в якому він проживає з дитиною, якщо у нього є інше житло, або навіть примусово поділити житло чи зобов’язати здійснити його примусовий обмін.
      Часто дитина за бажанням другого з батьків передається йому. Якщо це в силу обставин неможливо, переважне право на передання їм дитини мають бабуся та дідусь, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим, які виявили таке бажання та звернулися з відповідною заявою.
      Якщо можливості передати дитину зазначеним родичам також немає, вона передається на опікування органу опіки та піклування.

Чи може мати або батько, які позбавлені батьківських прав, бачитися з дитиною?

      Мати та батько, позбавлені батьківських прав, можуть бачитися з дитиною з дозволу суду. Для цього необхідно подати до суду відповідну заяву про надання їм права на побачення.
      Розглядаючи заяву, суд перевіряє чи не завдасть шкоди життю, здоров'ю та моральному вихованню дитини такі побачення та може дозволити разові або періодичні побачення з дитиною за умови присутності іншої особи.

Як поновити батьківські права?

      Якщо мати чи батько, що були позбавлені батьківських прав, хочуть їх поновити вони можуть це зробити лише в судовому порядку. Для цього необхідно звертатися до суду з відповідним позовом.
      Слід зауважити, що поновити батьківські права неможливо, якщо:
      - дитина вже була усиновлена (крім випадків, коли таке усиновлення було скасоване або визнане недійсним судом);
      - на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.
      При розгляді позову, суд перевіряє чи змінилися і наскільки поведінка батька, матері, які були позбавленої батьківських прав, обставини через які їх було позбавлено таких прав, чи відповідає поновлення прав інтересам дитини. Крім того, якщо мова йде про поновлення батьківських прав одного з батьків, суд має взяти до уваги думку іншого з батьків та інших осіб, з ким проживає дитина.
      Також, суд має вислухати точку зору самої дитини незалежно від її віку, якщо вона  може висловити свою думку, однак рішення може бути прийнято і всупереч думці дитини, якщо суд вважатиме, що цього вимагають її інтереси.
      Якщо суд відмовляє у поновленні батьківських прав, то повторно звернутися з таким проханням можна лише після спливу одного року.

      Стаття підготована на підставі ст.ст. 19, 164-171, 202, 212, 219 Сімейного кодексу України, ст.ст. 64, 295, 1224 Цивільного кодексу України, Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 від 30.03.2007 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав», Узагальнення практики розгляду судами справ, пов'язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми, здійснене Верховним Судом України 11.12.2008 р.

поділитися:

      Необхідна консультація з питань позбавлення батьківських прав?

      backінші статті


Rambler's Top100